Eşyanın 33 Hali

77,00

Açıklama

Share this
Her merhalede insan bir şeyler öğrenir, kendini değiştirir. Yani kadim üstatlık eşya bilgisinin 33.halini bilmek demektir. 33.halde olan bir insan kendini MAJİ haline getirmiş insandır, özetle ezoterik sistem bunun üzerine kurulmuştur. Buna batını ilimler denir. Eşyanın zahir hali ise tamamen eşyayı kullanma amacımızla ilgilidir. Sandalye oturmak, kapı geçmek, tabak çanak yemek içindir. Tam kesin ve net olmayan bilgilere göre 33.halde insanın artık ihtiyaçtan bağımsız hale geldiği, hatta fotosentez ile beslendiği iddia edilir. Eşyanın batın hali ise kendini tecelliyatı ile görünür hale getirir. Bir eşyanın batın hallerinden birini görebilmek için, bir gözlemci olarak o eşyanın sırrı üzerinde düşünmeniz gerekmektedir.