MASADAKİ PARA: METAFİZİK İŞ TEORİSİ

99,00

Açıklama

Share this

İçindekiler

 

GİRİŞ VE ÖNSÖZ

Bu kitap neden yazıldı?

Masadaki Para Paradoksu.

Tercihlerin sana şekil verir. .

 

BÖLÜM 1

METAFİZİK MANİFESTO

 

Düşünce Gücü ne iş yapar, neye yarar?

Kitabın sistemi nasıl olacak?

METAFİZİK Düşünce ve Bilim;

İnsan doğası ve insanların Gizil Kapasiteleri:

Bilinç ve insan Doğası

 

BÖLÜM 2

METAFİZİK AKIL VE İŞ TEORİLERİ- HERMETİK-PİRAMİT SİSTEMİ

 

Ezoterik Semboller Bilgisi

Kadim Bilgelik

Düşünce Rotasyonu

Paradigmal Mimari

Düşünce Mimarisi

Düşüncenin Paradoksları

Düşüncenin Dinamikleri (Esasları)

Kavramsal Düşüncenin Yapı Taşları

Dışsallaştırma İçselleştirme

Kurgusal Dinamik Yapı Tasarımı: AKIL TAŞI

Kurgusal Dinamik Yapı Bozumu

Paradigmal Yapı Bozumu

Paradoksal Yapı Bozumu

Paradigmal Algı

Kavramların Dinamikleri

Bilginin Tasarımı

Deformasyon Algısı

Dışsal Kodlamaların Çözümü

İçsel Kodlamaların Çözümü

Algının Dinamikleri

Soyutlamanın Matematiği

Paradigmal Düşünmenin Mimarisi

Paradoksal Düşünmenin Mimarisi

Kavramsal Düşünmenin Mimarisi

Kavramsal Dönüştürme

Paradigmal Dönüştürme Bilgisi

Paradoksal Dönüştürme Bilgisi

Dönüştürmenin Dinamikleri

Dönüştürmenin Matematiği

Eşyanın Ezoterik Kodları

Bilginin Ezoterik Kodları

Eşyanın Kategorileştirilmesi

Bilginin Kategorileştirilmesi

Kapsamanın Paradigması

Soyut-Somut Denge Matematiği

Tohumlama Sistematiği

Kavramsal Paradigma Mimarisi

Eşya Bilgisi Formülasyonu

Uzlaşmanın Dinamikleri

Çatışmanın Dinamikleri

Belirsizlik Konumlarında İvmelenme

Sublimal-Korteks Dinamikleri

Korteks İrade Bilgisi

Konumlanmanın Dinamiği

Sublimal Yapı Taşı Parametreleri

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3

METAFİZİK PRENSİPLERİ (AKIL TAŞI)

 

METAFİZİK Taşı nedir?

METAFİZİK Prensipleri” sırrı üzerine

EN BÜYÜK SIR: Herkes zengin olabilir?

 

BÖLÜM 4

SERBEST BÖLGE- AÇINIZI DEĞİŞTİRİN- SORULARLA METAFİZİK PERSPEKTİF

 

Mevcut ile muhtemel dışında bir şey var mıdır?

Mevcudun muhtemelleri nelerdir?

Mutluluk Nedir?

Mutluluğu ne üretir?

Temel Mutluluk Bilgisi nedir?

Mutsuzluğun nedeni kimdir ya da nedir?

Bir başkasının bizi mutlu etme potansiyeli var mıdır?

Başka ihtimal var mıdır?

Mutluluğun hammaddesi nedir?

İnavasyon : Mutluluk Paketi.

Mutluluk bir enerji konumu mudur?

Bir Şeyin Satın Alınabilirlik Konumu Nedir?

Sözcüklerle Yapılan Akıl Oyunları

Mutlak Sırrın Matematiği nedir?

Kuş hangi dala konar?

Boşluğa tahammülümüz neden yok? “Kahvedeki sandalyeler” meselesi.

Kahvenin renkli sandalyeleri.

“O Günün Hakkını vermek” nedir?

İnsan Meselesi

Matriks konumda değişkenler neden kendine çevrinirler?

Başkaları sana baktığında ne görmelidir?

Anlamlı değilse, neden gerçek de değildir?

Başkalarına aktarılan bilgiler neden üzerine başkalarının enerjisini yüklenir?

Kıyas noktaları nedir?

Olasılığın gerçekleşmemesi, paradigmayı neden yok eder?

VORTEKS ENERJİ

AMİGDALA ETKİSİ

Eğer bir şey anlamlı değilse gerçek de değildir

ENİGMA

Anlam kendi gerçekliğine nasıl kavuşur?

AŞK yoksa para da yok, ne anlama gelir?

Aşkın matematiği nedir?

Neden masaya hiç koyan, hiç kazanır?

Seni kim mutlu edebilir?

ŞEYLER SENİ seni seçer. . .

Tahterevalli paradoksu

İnsanı engelleyen nedir?

Mutluluk hormonsal bir süreçtir.

MUHTAÇSIZLIK KONUMU

Kapana kısılma duygusu ve Gayret.

Araç, mesajı neden kendi rengine boyar?

Kapana kısılma duygusundan nasıl kurtulunur?

Neden bu kadar apatalız?

Kariyerimiz bizim öncüllerimiz midir?

METAFİZİK Pespektif Modelleme

AMA NEDEN? İşte sır burada. .

ÇERÇEVELEME

SEÇENEKLER teorisi.

“Görmediklerine inanan, inandıklarını görür.”

Kediler neden sigara içmez Paradoksu?

AYRIMSAMA KODLARI

İletişim Yansımaları

Bildiklerin sadece sana gösterilenlerdir. Her şeyin MUTLAK SIRRI nedir?

Sistemin Ardıllarının Tasarımı

Görmemeyi öğren, üstünlüğünü içinde hisset. Bir şey neden vardır?

Bir şey neden vardır, Nedensiz vardır.

Şeylerin varlık nedeni nedir?

Düşünce gücü matriks alan enerjisidir.

Kodlandığının farkındasın, değil mi?

Ne anlıyorsan osundur. Çarşaf davası ile başlayalım ya da çarşaf paradoksu

Bir insan neden öyle davranır?.Artık nasıl davranıyorsa.

Eyvallah meselesi

Kaynak nedir? Farkında olmak nedir?

Eşyanın, tabiatı yasasıdır.

Bir şeyi kendisi ile nasıl ifade ederiz?

Tavuk neden uçmak istesin ki?

 

BÖLÜM 5

KODEKSLER-FORMÜLLER VE UYGULAMALAR

 

Esoterik semboller nelerdir?

Kadim bilgiye dayanan günümüz ARKETİP’leri nelerdir?

Zihinsel Rotasyon formülleri nelerdir?

Eşyanın muhtemel bilgileri nelerdir?

Düşünce Mimarisi matematiği nedir?

Düşüncenin Paradoksları formülleri nelerdir?

Düşüncenin dinamikleri nelerdir, bilginin işlenme şekli nasıl olmalıdır?

Dönüştürücünün kurgusu nedir?

Mesajlar nasıl kodlanır?

Akıl Taşı; Bu teorinin sistematiği nedir?

Zihinsel matriks kodlaması nasıl yapılır?

Sistemin matematiğini nasıl oluşturursunuz?

Vorteks matematiği nedir?

Paradigmal Algı nasıl oluşturulur?

Konumlandırma nasıl yapılmalıdır?

Bilgi tasarımının matematiği nedir?

Sür-modern kitlenin kodları nelerdir?

Çözümün sistematiği ve formulleri nelerdir?

İçsel kodlamaların formülleri nelerdir?

Algının dinamiklerinin matematiksel sistemi nasıl kurulur?

Sistem refleksel hale nasıl getirilebilir?

Paradigmal Düşünce Mimarisi nasıl oluşturulur?

Bu sistemin yapısı nasıl kurgulanır?

Mekan ile matriks bağ nasıl kurulur?

Kavramsal dönüştürme teknikleri nelerdir?

Paradigmal dönüştürme teknikleri nelerdir?

Yaşama sevinci ve enerjisi sistemi nasıl kurulur?

Dönüştürmenin dinamikleri nasıl gereçekleştirilir?

Potansiyellerin matematiği nedir?

Bu kodların ve sistemler nelerdir?

Ezoterik kodları nelerdir?

Alan yapılanması nasıl sağlanır?

Doğru kodlar nedir?

Kapsamanın şablonları nelerdir?

Değerler şablonu nelerden oluşur?

Tohumlama sistematiği parametreleri nelerdir?

İşaretlerin kodları nelerdir?

Zihinler nasıl işaretlenir?

Uzlaşmanın dinamikleri nelerdir?

Çatışmanın parametreleri nelerdir?

Belirsizlik alanı sistemleri nelerdir?

Sublimal mesaj sistemleri nasıl kurulur?

Korteks irade sistematiği nedir?

Sabitler paradigması nasıl kurulur?

Korteks alan parametreleri nelerdir?

 

 

 

GİRİŞ VE ÖNSÖZ

 

Bu kitap ne işe yarar?

 

İnsanın varlık yapısı bir şeyi öğrenmek üzerine kurgulanmıştır. Bize göre bu yanlış bir uygulanmadır. Olması gereken KARŞILAŞMALARDA DÖNÜŞTÜRMEYİ başarmaktadır, aynı Süleyman Peygamber gibi. Onun sihri dönüştürmek üzerine kurgulanmıştı. Bu kitap size bir şeyi önceden değil ama karşılaştığınız an, onu ya kendinize ya da kendinizi ona dönüştürerek, sonsuz bilgi alanına girmenizi öğretecek.

 

Bu kitap size her şeyin bilgisine sahip olmak için bilgiyi eşyaya, eşyayı bilgiye dönüştüren bir AKIL TAŞI olacaktır.

 

Bu kitap sayesinde bir AKIL TAŞI’nız olacak. Aynı Simya Taşı gibi. Simya Taşı nasıl adi metali ALTIN’a dönüştürüyor, siz de bu AKIL TAŞI ile Her Şeyi bilgiye, bilgiye Her Şey’e dönüştüreceksiniz.

 

METAFİZİK Bilim’in gizemli düşünce sistemi bunu nasıl yapacağınızı bu kitap ile size gösterecek.

 

Bilgiyi bu taşa sürttüğünde eşya olacak, eşyayı sürdüğünde ise bilgisi ortaya çıkacak. Her şeyi öğrenmek yerine her karşılaşmada hemen öğrenmek. .

 

İşte buna kolayca HER ŞEYİN TEORİSİ diyebiliriz. .

 

Bu kitap size AKIL TAŞI nasıl yapılır? Bunu anlatmakta.

Bu kitap neden yazıldı?

 

Masadaki Para Paradoksu.

Bir masada dört kişi her biri birer lira koyarak oyun oynuyorlar. Kazanan kişi masadaki bütün parayı alacak. Soru; Kazanan kişi kaç lira kazanır?

 

100 kişiye bu soruyu sorduk, yüzü de üç lira dedi. Doğru cevap ise dört liradr, çünkü oyuna girdiği anda para artık masanındır, kendisine ait değildir. Geri dönüşü yoktur, o bir lira artık kendine ait olmadığı için onu da kazanmış olur.

 

Üç lira diye yanıt verenler dünyaya klasik gözlerle bakanlardır, diğer bakış yani dört lira demek için METAFİZİK Aklı ve METAFİZİK Parametreleri kullanmak gerekir. İşte biz göz önünde olan ama fark edilemeyenleri fark etmenizi sağlamak ve farklı bakış açısı kazanmanıza yardım etmek üstüne bir de size 10 Milyon, 90 Milyon 1 Milyar, herhangi bir miktar paranın nasıl kazanılacağını göstermek için bu kitabı yazdık.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTLAK ZENGİNLİK, SERVET HAZİNELER FORMÜLÜNÜ

Sana versem. Ne yapardın???????

 

Bir şeyi elde edemiyorsan eğer, onu yeterince hayal edemiyorsundur, bir yeterince hayal etmenin tek yolu ise o şeyi nasıl kullanacağını çok iyi bilmeye bağlıdır. Çok iyi bilmediğin bir şeyi yeterince iyi hayal edemezsin.

Hayal olmazsa kazanç da yoktur.

Başkasında övdüklerin kendinde övülmesini istediklerindir aslında yani başkaları tarafından ihmal edilen yönlerin.

Bir insanın araba sürebilmesinin sırrı arabayı sürmeyi hayal edebilmesidir. Arraba sürmeyi hayal edebilmesi içn de bir insanın araba sürmeyi bilmesi gerekir. Araba sürmeyi bilmeyen biri araba sürmeyi hayal etmekten de korkar.

 

Bir şeyi nasıl yapacağını bilirsen onu hayal etmekten korkmazsın.

Yani yapamadığın şey hayal edemediğin, hayal edemediğin şey de bilmediğin şeydir. Bundan dolayı insanlar öğrenirler. .

 

Kavramsal düşün. . bir maymunla bir insanın en önemli ortak özelliği nedir, bilirmisin?

Öğrenme prosesisidir. İkisi de aynı şekilde öğrenir, gösterileni tekrar ederek. .NEYMİŞ. gösterileni tekrar etmek.  Öğrenmek aslında gösterileni tekrar etmektir. . yani iyi bir şey değildir.