MATRİKS AKIL KÜLLİYAT

165,20

Kategoriler:

Açıklama

Share this

SUNUŞ

MATRİKS AKIL nedir? Bir kaç kelime ile izah etmemiz gerekirse, işe yararlılık, yani bir eylemi gerçekleştirirken onun bir işe yaramasını sağlamak.

Buradaki espri şu, iş – insanın kendisinden bağımsız, yani doğrudan o kişinin yararına ya da belli bir kişinin yararına değil, sadece çerçevelenmiş bir alanda örüntü yaratmak anlamına gelir. Bunun için bir kaç örnek vereyim, birine bir adres tarif ettiğiniz zaman bu eylemin size bir faydası yoktur doğrudan, belki adresi tarif ettiğiniz kişiye de bir faydası yoktur ya da vardır ya da bir cümle yazdınız. Bir şeyler karaladınız, bir resim çizdiniz, bir cümle sarf ettiniz, başka biri bu cümlelerden etkilendi ve bundan yarar sağladı, yararı sağlayan siz değilsiniz bir başkası ama sonuçta kaynak sizsiniz, o cümle size aittir ve her şey kaynağına geri döner.

Amaç iletişimde iletişimin işe yarar hale gelmesini sağlamaktır, günümüzün konusu bu, bunun için MATRİKS AKIL yöntemi şu şekilde çalışır; bir iletişim ya da herhangi bir eylem bir noktadan başlar ve bir noktada tamamlanır, bunun bu şekilde olması gerekir. Örneğin bir hamal yükünü sırtında sonsuza kadar taşımaz, yükü boşaltacağı bir yer vardır, yani asıl olan taşımak değil, yükün boşaltılmasıdır, yükü taşımak sadece rıza gösterilmiş bir süreçtir.

Şöyle düşünün, çok sayıda ip yan yana dizilmiş öyle duruyor, buna eylem halinde iletişim diyelim. Ancak bu iplerin ucunu bağlarsak iletişimi işe yarar hale getirmiş oluruz, yani yükü bırakmak gibi. Attığımız her düğüm iletişimi sonlandırırken, aynı zamanda onu kaldığı yerden sürdürmek üzere sabitler. Eğer bir iletişimi bir düğüme bağlamazsak, ipler dağınık kalırsa bu, iletişimi işe yaramaz halde bırakmak demektir.

Bu durum hamalın yükü üzerinde indirmeden sürekli taşımasına benzer. Ortalama insan bu şekilde davranır, her iletişim sırasında iletişimi herhangi bir düğüme bağlamaz ve sonrasında geride kalmış o dağınıklığı zihninde öfke-karmaşa-endişe-korku, yani bir yük olarak taşımaya devam eder. Ama MATRİKS AKIL kullanan bir kişi iletişimi mutlaka bir düğüme bağlar, kaldığı yerden devam etmek üzere onu istediği bir kancaya takar.

Şimdi size iki ortalama insan arasında gerçekleşen iletişim nasıl gerçekleşmektedir bunu bir örnek anlatım ile tanımlayayım; bir futbol maçını düşünün, iki futbol takımı sahaya çıkmıştır, yedek oyuncular, hakemler, asil oyuncular, oyuncuları yerleri, seyirciler ve oyunun kuralları vardır ama iletişim oyununda insanlar farkında olmazlar ama iletişim şu şekilde gerçekleşir. Ortada bir maç vardır ama maç ne tür bir maçtır.

Kuralları nedir, oyun ne zaman başlar biter belli değildir, bir karmaşa vardır, bir takım gol atmaya giderken gol yer. Yani nedir bu? İki insan konuşurken, iletişim kurarken gerçekleşmekte olan budur, maç ne zaman biter? Takımlardan biri sahayı terk ettiği zaman, bunu şuna benzetebiliriz; iki insan konuşurken orada iki insan yoktur, iki takım vardır.

Mesela kişinin biri iletişimi korku üzerinden sürdürürken birden öfkelenir ya da güvensizlik ön plana çıkar ya da bıkkınlık vesaire, bu tavırların her biri birer oyuncuya tekabül eder ve ortalık karışır. Ortada bir iletişim vardır ama bu iletişim bir işe yaramaz, bundan dolayı MATRİKS AKIL vardır, kişinin her iletişim sürecini işe yarar haline getirmesi için. Bundan dolayı başlangıç noktasından düğüm atmaya gidene kadar süreci doğru yönetmesi gerekir.

Her savaş her mücadele, sonunda dinginlik, yani barış olsun diye yapılır, barış – düğümü atmaktır. Düğümü atmak iletişimi bitirdiğinde onu herhangi önceden tasarlanmış bir çengele asmak anlamına gelir mecazi olarak.

Şimdi biraz insanı anlatalım ya da iletişim halinde olan bir insan neye benzer? uzun bir bardak ya da sürahi gibi bir şey düşünün, bu bardağın içinde su var ve bardağın içinde çeşitli ipler ya da bakır kablolar gibi uzantılar var. Onların bir kısmı bardağın dibine çökmüş, bir kısmı suyun ortasında yüzüyor, bir kısmı yüzeyde, işte bu yüzey sizinle iletişimde olan kısımdır.

Yüzey üzerinde birleşen iplerin ya da tellerin uçları bir örüntü oluşturur. Bu kişinin hangi uyaranlara nasıl tepki verdiği üzere tellerin uçları yüzeye doğru uzatmaları ile ilgilidir, yüzeyde olan uçlar bir örüntü sağlar ve kişi bu örüntü üzerinden iletişim kurar.

Bu tellerin bir kısmı çok eski anılara dayanır, bazıları da yeni ama sağlam etkisi olanlardır. Günümüzden örnek verirsek, virüs ve hastalanma korkusu anda örüntünün kuvvetli ve dominant bir parçasını oluşturur ya da başka örnekler vermek gerekirse, örneğin kişi çok sevdiği biri tarafından aldatılmıştır, acısını taşımaktadır.

Ortağından yıkıcı bir kazık yemiştir, yakın bir zamanda birini kaybetmiştir ya da daha altta kalan çeşitli konularda ezik kalmış dipten gelen tellerin etkisindedir. İşte insan anda gerçekleşen herhangi bir iletişim uyaranı aldığı zaman, bu bardak içindeki tellerin bir kısmı yüzeye uzanır ve kendi aralarında bir korelasyon oluşturur. Nedir bu uyaranlar? Altı duyunun biri ya da bir kaçı üzerinden gelen uyaranlar, yani iletişim bir uyarana muhatap ya da hedef olmamız ile başlar.

İşitsel – bir ses, görme – bir şeyleri görme, tat-koku-dokunma ya da sezgiler üzerinden, yani altıncı his bir uyaran, tetikleyici olur. İşte bu ilk işaret, tetikleyici işaret bardağın içini harekete geçirir ve kişi oluşan örüntüye göre pozisyon alır, aslında o pozisyon o kişi midir? Hayır o kişi değildir, sadece o anda gerçekleşen bir iletişim örüntüsü ile muhatap oluruz, bunu dikkate almamız gerekir.

Şimdi düğümler ve kancalardan söz edelim, temel kancalar vardır, bir ağaç gibi düşünün ama her insan kendine göre zamanla buna dallar ilave edebilir, ayrıntı haline getirebilir. Kancaları izah edelim, en negatifinden başlayarak iyiye doğru sıralayacağım, burası sizin için başlangıç noktası olacaktır. Yani bir karşılaşma yaşadınız, bu karşılaşma sırasında kişi yukarıda izah ettiğim şekilde pozisyon almış durumda.

MATRİKS AKILcı olarak durum değerlendirmesi ve analiz yapmanız gerekir hızlı bir şekilde. Bunu nasıl yapacağınızı ayrıca anlatacağım ama başlamadan önce iletişim modelini tasnif ederek büyük zaman ve enerji tasarrufu yapacaksınız.

Şu şekilde:

1- Zararlı; zararlı nedir? Basitçe, biri aradı sizi – sizden fazla alınan kredileri iade edeceğiz dedi. Basit bir olay, iletişimi kesip zararlı kancasına astınız.

2- Tehlikeli; karşınızdaki kişi – tezat konuşmalar ya da davranışlar içinde, mesela sana uzaktan enerji göndereyim filan diyor, buna benzer şeyler, davranışları sözleri tutarsız, bu iletişimi de bu kancaya takın, bırakın.

3- Bulanık; bulanık iletişim yapan kişi kaypak kişidir, duruma göre tavırlarını, sözlerini geri almak için belirsiz konuşur.

Kelimeleri cümleleri bu şekilde seçer. Bu kişiyi de bu kancaya asacaksınız, yani bunlar başlangıç kancaları.

4- Rutin kancası; kişi iletişimini vasat üzerinden sürdürüyor, yani keçiboynuzu gibi, bir gram bal tadı için bir kilo keçiboynuzu kemirmek gibi.

5- Teşvik edici

6- Heyecan verici

7 – Besleyici

8 – Kolektif

Şimdilik 8 askıda giriş yapalım. Negatif seçimleri yapmak zorunda değilsiniz ama bir sorun var, ya mecbur bırakılırsanız? Yani evde iş yerinde ya da bir ortamda böyle modeller ile iletişime iş gereği, aile gereği iletişime geçmek zorundaysanız, yani negatif olanlarla, işte burada iletişimi nasıl MATRİKS AKIL ile yöneteceğinizi anlatacağım.

Aslında basit bir kural ile, sıfır-bir, aç-kapa modeli ile. Bu aslında görünmeyen futbol maçına düzen vermek anlamına gelir, siz görüyorsunuz ama muhatabınız görmüyor, avantajınız bu.

Şimdi kısaca biraz başa dönelim, yani süreci başlatmak ve asmak, iletişimi bir yere hedeflemek gerekir, yükü bırakmak gerekir, iletişimin her bir parçası işe yarar olmalıdır. Alana baktığınızda, alanda ne varda değerlendirip, bir noktadan diğer noktaya işe yarar hale getirmek gerekir o süreci.

Şimdi biri var ve sürekli bağırarak konuşuyor size, siz de mecburi iletişim içinde kalıyorsunuz. Bu örnek üzerinden A noktasından B noktasına geçiş şu şekilde oluyor; kişi bağırarak konuştu bir şeyler söyledi – tepkisiz kalın ya da ortamı terk edin, mesela mutfağa gidin, başka odaya gidin ya da bir şey ile meşgul olun, yani karşılık vermeyin.

Karşılık vermeye zorlandığınız zaman, haklısın – tamamdır – eyvallah şeklinde tepki içermeyen cümleler kurun. Kişi karşılık alamadığı zaman cevabınız şu olsun, benimle bağırmadan konuşana kadar bu şekilde olacaktır deyin. İşte bu, iletişimi işe yarar hale getirmektir. Kişinin her bağırarak denemesinde aynı tepkisizliği gösterin, en sonunda iletişimi sürdürebilmek için kendi bardağının içinde meydana gelen tellerin örüntüsünü değiştirmek zorunda kalacaktır. İşte bir işe yaramışlığı elde ettiniz.

Şimdi birbirine benzeyen ilişkiler gerçekleşen iletişim sıkıntılarına bakalım; -bana ilgi-sevgi-şefkat göstermiyorsun diye yakınan biri var, yani talepkar, bu işin bir yönü, diğer yandan o kişi siz olabilirsiniz. Şimdi bu denklemi inceleyelim; bu bir iletişim başlangıç noktasını oluşturur, böyle bir cümle ile karşılaştığınızda bu iletişimi nasıl bir düğüme bağlamanız gerekir.

Yani onu işe yarar hale getirmek için neler yapmanız gerekir? Bunlar hep bir tartışmanın başlangıcını oluşturur. Tekrarlarsak, bunun bir işe yaraması lazım, işten kimin faydalandığının bir önemi yok, işe yaraması yeterlidir.

Şu soru sorulur; nasıl bir düğüme bağlarsam bir sonrakinde o düğümden iletişime devam edebilirim? Bu sizin için böyle, karşı taraf bunu bilmez, siz sadece sürüklenen bir şey istemiyorsunuz.

Aynı ya da benzer birkaç sistemi uygulamanız gerekiyor, bunun için yine at ve yarışlar üzerinden bir örnek vereceğim. Bir yarış atını düşünün, atı yarışa hazırladılar, başla-bitir, eğer at yarışı kazanırsa ne olur? Kayıtlara geçer, şu tarihli şu isimli yarışın galibi şu attır, yani orası bir düğümdür at için, bir sonraki yarışına o noktadan başlar.

 

İletişimde de MATRİKS AKIL ile model bu şekildedir, kayda geçmesini sağlamaktır amaç, özellikle hem kendi hem de muhatabın zihninde.

At üzerinden bir örnek daha vereyim, örneğin bir yarış atının yaptığı en iyi yarış derecesi bin metrede 1.18 dakika olsun ama rakipleri ondan daha iyi koşuyor ve dereceleri 1.14, işte burada amaç değişir. Örneğin yarıştayken atın hangi dereceyi yaptığı önemli değildir, önemli olan birinci gelmesidir, yarışa bunun için koşulur at, kazanması için ama antremanda aynı at için amaç değişir, orada kazanması gereken bir şey yoktur, sahibinin amacı atı 4 saniye daha iyi koşturmaktır. Hiç bir ödül olmamasına rağmen atın 1.14 koşması, o anın başarısı, o anın düğümüdür.

İşte burada ödül-ceza iletişim sistemini anlatmam gerekiyor, devam edelim, iletişim üç atlısını görelim. Bir iletişim kişi için 3 halden birindedir.

Bir kişi için ödül – ceza (kefaret) – (iş-yatırım-görev), kendisi dahi bilmez kişinin ama bir kişi sizinle iletişim halindeyken bu üç halden birindedir. Ama siz bu iletişimi sadece o kişi için ödül şeklinde kabul edene kadar iletişimi askıya alırsanız, bardaktaki örüntü o yönde oluşur, mevcut halinde kabul ederseniz o kişi sizin iletişiminiz o askıya asar, orada kalır. Sizin için başarılı bir iletişim, bu iletişimi karşıdaki kişi bir ödül halinde görürse doğrudur.

Şimdi bunlarla ilgili bir kaç örnek vereceğim, ödül kısmını en sona bırakacağım.

İş- yatırım şeklinde görüyorsa iletişimi; supreme korteksten – hazır cümleler, kalıplar kullanır kişi, yani zihnini yormaz, lego parçaları gibi istediği zaman, istediği yerde kullanacağı kalıplar kullanır, yani odak yoktur, sözünüzün bir değeri yoktur onun için.

Örneğin size anlattırır sizi dinler ama karşılık vermez, konuşacak bir şeyi yokmuş gibi davranır. Bu davranışı sadece sizinle ilişkiyi sürdürmek ama iletişimi askıda tutmak için yapar, bu iletişimi kabul etmeyin. Nasıl kabul etmeyeceksiniz? Şu şekilde etmeyeceksiniz, baktınız kişi kalıplar halinde, içinde enerji olmayan, akışın bir parçası olmadan sürdürüyor, bu durumda – ya iletişimi bitirin ya da iletişimi sürdürmeniz gerekiyorsa ana kulvardan amacından çıkartın iletişimi, o kişi mecburen ya iletişimden çıkar ya da iletişimi ödül kategorisine getirmek zorunda kalır.

Örnek, o kişiye en iyi yaptığı yemeği sorun, bir şey söyler, sonra konuyu parçalara ayırın, kaç dakika pişecek, domates nasıl kesilecek falan filan. Bu şekilde ne yaptınız? Kişi bu iletişimi ödül olarak görene kadar kendinizi iletişimin bir parçası haline getirmeyin.

Ben yemek tarifi dedim, benzer bir sürü kel alaka kişisel olmayan her şey olabilir, mesela sence kaç çeşit kelebek vardır vesaire, yani asla kabul etmeyin sizi zorunlu-yatırım iş olarak görmesine

Ceza ve kefaret; bir insan sizinle olan iletişimini bunun üzerine kurabilir, kendini borçlu hissetmektedir, bir kefaret öder gibi hatta kalır ve sizinle kendini konuşmaya zorlar. Sizin cevabınız iletişimi bırakmak, askıya almak, mecburi bir iletişim ise bunu ödüle çevirmesini sağlamak gerekir. Bunu genellikle üçüncü bir kişiyi hatta alarak yaparsınız, yani sizi ödül olarak gören bir kişiyi alırsınız ve onu ödüllendirirsiniz, diğerini de seyirci yaparsınız, kişi zamanla bardaktaki dinamikleri değiştirmek zorunda kalır.

Kısaca MATRİKS AKIL iletişimini- işe yaraması – için yapar. At örneğinde olduğu gibi, bir noktadan alır, istediği bir noktada düğümler, bırakır.