Mesnevi’deki Tanrısal Sırlar

9,00

Açıklama

Share this
Hem Mevlana, hem de eserleri derin büyük bir okyanus. Üzerine ve hakkında yazılacak olanlar da “Deryada bir damla su misali”. Mevlana ve Mesnevi ile eserleri üzerine çok şeyler yazılmıştır. Ama onu tanrısal bir bakış açısı ile incelemek, özellikle de Mesnevi’deki Gizli Öğreti’nin izlerini aramak ve bunları keşfetmek bambaşka bir bakış açısını getirir.Kimdir Mevlana, bir Sufi mi? Bir filozof mu? Bir düşünce adamı mı? Elbette bunların hepsi ve bunlardan fazlasıdır. Özellikle Mesnevi’de bunun işaretlerini daha çok vermektedir Mevlana. Orada Gizli Öğreti’nin Tanrısal Sırları’nı Tanrısal semboller kullanarak açık etmiştir. Her sıe keşfedilmek ister gerçekte. Özellikle de Tanrısal sırlar keşfedilmek için vardır.“Biz onları açıklayarak gizledik, gizleyerek açıkladık.” Alegorisinde de büyük sırlar vardır. Bu bakış açısı ile Mevlana’nın Mesnevisi’ni inceledik ve Gizli Öğreti’nin keşefedilmeyi bekleyen Tanrısal Sırları’nın keşfetmeye çalıştık. Deryadan bir damla su da biz aldık.