METAFİZİK BİLGELİK KİTAP 1

99,00

Açıklama

Share this

İÇİNDEKİLER

–     GÖZLEMCİNİN AYNASI ÜZERİNDEN İNDÜKSİYON YARATIM

–      

–     SİMYASAL ÇÖKERTMENİN KADER ÜZERİNE ETKİSİ.. MODELDEN TÜME VARIM

–      

–     METAFİZİK ALANDA KUVVETLER BİRLİĞİ KUVVETLER AYRILIĞI KUVVETLER DENGESİ

–      

–     GERÇEK MAJİ VE ONUN KARMA VE KADER İLE OLAN İLİŞKİSİ

–     MAJİ-KARMA-KADER

–      

–     CEVHER-ARAZ İLİŞKİSİ METAFİZİK ETKİLER.

–     METAFİZİK ALANDA PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİNİN TEKNİKLERİ

–      

–     İBNİ ARABİ SÖZLERİNİN YORUMLARI-AÇIKLAMASI NİYET ETMENİN METAFİZİK BİR MATEMATİĞİ, MEKANİĞİ VE DİNAMİĞİ VARDIR

–     İBLİSİN TARLASI

–     REFERANSLAR VE METAFİZİK REFERANSLAR

–     METAFİZİK REFERANSLAR NELERDİR?

–     METAFİZİK BİLGELİK VE ERGONOMİ

–     METAFİZİK ALANDA

 

–     PROTOKOLLEŞTİRMELER HANGİ PRENSİPLER ÜZERİNE KURULUR VE NEDEN GEREKLİDİR

–     TANRININ OLAYLARI (HADİS-HADİSELER), TANRININ METAFİZİĞİ, OLAYLARIN TANRISI

–     YARATIM- YOKLUK VE ALGI BOYUTLARI

–     YETKİN İNSANLAR METAFİZİĞİ; ONU BİLİYORUM, BİLDİĞİM İÇİN ONU YARATIYORUM

–      

–     YETKİN İNSANLAR METAFİZİĞİ; ONU BİLİYORUM, BİLDİĞİM İÇİN ONU YARATIYORUM

–      

–     MARİFETULLAH BİLİNCİ

–      

–     KENDİLİĞİNDENLİK PROSESİ METAFİZİK PERSPEKTİFTEN NASIL AÇIKLANIR?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

YETKİN İNSANLAR METAFİZİĞİ; ONU BİLİYORUM, BİLDİĞİM İÇİN ONU YARATIYORUM

Yetkin insanlar-kutuplar– metafizik sistemlerin hangisi olursa olsun birleştikleri en önemli konu budur, hepsi de – yetkin insanlar – konusunda aynı fikirdedir.

Nedir yetkin insanlar? Bunlar bir şekilde varlığın sütunlarını oluşturur, ayakta tutar, sistemi ayakta tutan yapılardır.

Hangi fikirden kaynaklanır bu durum? Metafizik bir prensip olarak yaradılışa bir sebep bulmak gerekir, tanrı varsa, neden yaratımı sağlamıştır, buna sebep nedir? Yani bir sebep – olması- gerekir, buraya dayanır, sebep bilgisine.

“Ben bir cevher idim, bilinmek istedim” der, yani sebep bilinmek istenmesi, neyin? Cevherin. Cevher nedir? İlk madde, yani bir şeyin potansiyeli, cevher-mücevher ilişkisi gibi, cevheri gösteren şey onun işlenmesi, yani tanrı işlenmek istedi, sebep bu.