Retorik Süper Akıl

88,00

Açıklama

Share this

Kitabın içerisinden;Size sorarlar retorik nedir diye? Retorik amaca uygun iletişim kurmaktır. Bu durumda diğer soru gelir, amaç nedir? Amaç sadece bir alanı çerçevelemektir. O alan için de belli bir denk-lem kurmaktır….

Retorik sadece bir insanın bir guruba hitap etmesi değildir. İnsanlar arası iletişim olan yedi duyu üzerinden olaylar akışını belirler.

Bir insanın iletişim sırasında aldığı pozisyon korteks sistemin belirleyici yapısından çok, limbik ve amigdala sistemine bağlı olarak gelişir.

Bir kişi bir durum bir olay hakkında, birileri-nin herhangi bir yerde konuşmak suretiyle, o kişi hakkında oluşturduğu algı da bir girişim operasyonudur.

Mustafa KARNAS