ROMALI ÇILGIN / SEZAR

9,00

Kategoriler:

Açıklama

Share this

Bütün tarih otoriteleri tarafından dünyanın en etkili ve önemli siyasi liderlerinden biri olan Julius Sezar, M.Ö 100 yılında doğmuş ve M.Ö 44 yılında ölmüştür. Kendisinden önce bir Cumhuriyet idaresi altında, senato ve parlamenterler ile yönetilen Roma Devleti, onunla birlikte İmparatorluğa dönmüştür. Julius Sezar’ı diğer önemli liderlerden farklı yapan onun aynı zamanda son derece etkileyici ve mükemmel bir hatip olmasının yanı sıra bir yazar olmasıdır. Onun döneminde iktidar neredeyse tek ele geçmiş durumdaydı ve Roma senatosunun artık bir etkisi kalmamıştı. Roma Senatosu içinde bulunan Optimates adında muhalefet gurubunun liderleri Marcus Porcius Cato ve Marcus Calpurnius Bibulus karşısına kendi grubu ile ile çıkan Julius Sezar, Populares adınan siyasi bir oluşum kurmuş ve kendi yönetici kadrosuna , Marcus Licinius Crassus ve Gnaeus Pompeius Magnus’u almıştı. Julius Sezar’ın kurduğu bu siyasi grup Roma’nın bütün siyasi erkini eline almış ve üçlü bir yönetim ile idareye el koymuştu. Bu siyasi yapı gayri resmi bir şekilde Roma Devlet’ni yönetmeyi başarmıştı. Bu dönemde Galya bölgesine kadar giren Roma ordusu, orada durmamış daha da ileriye giderek Atlas Okyanus’a kadar ulaşmayı başararak İngiltere’nin topraklarına girmişti.